HUISARTSPRAKTIJKENWat gebeurt er in de huisartsenpraktijk?

De versoepeling zet door ook in de huisartsenpraktijk: hieronder leest u hoe we nu werken. We willen u vragen de aanwijzingen van onze medewerkers op te blijven volgen en voorzichtig te blijven. Een mondkapje is niet meer verplicht; behalve als u luchtwegklachten heeft. Dan is het voor de veiligheid op de praktijk nog wel verplicht. Hierop zijn uitzonderingen maar die bepalen wij op de praktijk.
Hoe is het nu in de praktijk geregeld als u hulp nodig heeft?
De huisartsen en Praktijkondersteuners doen gewoon spreekuur voor niet Corona (verdachte) mensen, U kunt daarvoor via de assistente een afspraak maken. De assistente zal dan altijd vragen of u Corona gerelateerde klachten heeft, daar moet u eerlijk antwoord op geven.
De Praktijkondersteuners hebben de zorg voor Diabetes, Hart en vaatziekten, COPD en ouderenzorg weer opgepakt, door telefonische of fysieke consulten. Ook hier geldt; maakt u zich zorgen of heeft u vragen neem dan contact op.
De POH-GGZ en de POH-GGZ Jeugd werken via gewone en telefonische consulten. Als u in deze moeilijke tijden extra ondersteuning wilt op geestelijk gebied kunt u de assistente bellen voor een afspraak.
Patient met Corona of luchtwegklachten
Voor patiënten die verdacht worden van een Corona infectie en patiënten met andere acute luchtwegklachten; die worden na telefonische triage gezien op de praktijk op speciale spreekuur plekken maar alleen als dat medisch noodzakelijk is. De assistente zal u dan vragen om een zelftest te doen.
Bij andere klachten
en tekenen die kunnen passen bij een Corona infectie vraagt de assistente u ook om een zelftest te doen en. Wij vragen u deze aanwijzingen op te volgen. Als de test positief is wordt u alsnog gezien op het Corona spreekuur maar dan alleen als dat medisch noodzakelijk is. Patiënten die verdacht worden van een Corona infectie maar niet naar de praktijk toe kunnen komen worden door ons thuis bezocht in beschermende kleding.
Testen en beschermingsmaatregelen
Er bereiken ons veel vragen over het testen van patiënten.
Patiënten die ernstig ziek zijn worden door ons getest. Voor alle andere redenen om te testen kunt u contact opnemen met het landelijke telefoonnummer 0800-1202 om een afspraak te maken bij de GGD. Vanaf 11 april 2022 is het niet meer verplicht om je te laten testen bij de GGD en volstaat een zelftest.
Als u op het spreekuur komt wordt u gevraagd of u hoest of koorts heeft. U moet daar eerlijk antwoord op geven, voor uw eigen en onze veiligheid. Ook moet u bij binnenkomst uw handen reinigen met een alcohol oplossing en we houden ons aan de anderhalve meter regel. De praktijk wordt regelmatig gereinigd.
U hoeft in de praktijk geen mondkapje dragen. Het mag natuurlijk wel. Als u luchtwegklachten heeft moet u wel een mondkapje dragen
Hoe gaat het als de huisarts bij u aan huis komt bij ernstige klachten?
Als de huisarts bij u een visite aflegt omdat u ernstige klachten heeft mogelijk door Corona, dan belt de huisarts of assistente u van tevoren.
Als de huisarts bij u op visite komt moet u (en eventuele andere aanwezigen) een mondkapje dragen.
U of een gezinslid doet de voordeur open en u gaat terug naar de woonkamer met de tussendeur dicht.
De huisarts kleedt zich om in de hal
Daarna komt de huisarts binnen met pak aan, handschoenen, mondkapje en bril.
U wordt onderzocht en er wordt een besluit genomen of u naar het ziekenhuis gaat of thuis kunt blijven.
De huisarts doet in de hal alle spullen weer uit en laat een aantal wegwerpspullen achter die in een afgesloten zak weggegooid kunnen worden.
In een enkel geval zal in overleg met de patiënt en familie besloten worden dat een ziekenhuisopname niet zinvol is omdat bijvoorbeeld de patiënt te kwetsbaar is en niet zal herstellen bij een intensieve behandeling of nog belangrijker als de patiënt geen verdere behandeling wil. Als u daar zelf al duidelijke ideeën over heeft, laat dat dan aan ons weten.
Op speciale verpleegafdelingen in Haarlem kunnen mensen met een Corona infectie verzorgd worden die niet thuis kunnen blijven.
Veiligheid
In de praktijk wordt veilig gewerkt volgens de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Dat wil zeggen dat de kans om besmet te raken zo klein mogelijk is. Spreekuren worden ruim gepland zodat u zo weinig mogelijk anderen ontmoet en ook slechts heel kort in de wachtkamer hoeft te zijn. Om daarbij te helpen is het belangrijk dat u precies op tijd binnen komt. Kom niet zonder afspraak naar de praktijk.
Daarbij wordt de praktijk extra vaak schoongemaakt. Tafels, deurklinken, toetsenborden, instrumenten worden dan ontsmet. Als het nodig is draagt de medewerker een mondkapje handschoenen en een schort.

Deze maatregelen zijn ingrijpend voor u maar ook voor ons. Wees voorzichtig en blijf kalm; het is bijna klaar.