HUISARTSPRAKTIJKENWat gebeurt er in de huisartsenpraktijk?

Het gaat gelukkig beter met de Corona pandemie in Nederland, maar we moeten voorzichtig blijven.
Wanneer wordt ik gevaccineerd?
Helaas weten wij net zoveel als u. Het beleid wisselt bijna dagelijks. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de GGD en het RIVM.
Hoe is het nu in de praktijk geregeld als u hulp nodig heeft?
Ten eerste voor patiënten die verdacht worden van een Corona infectie; die worden na telefonische triage gezien op de praktijk op speciale spreekuur plekken. Als u daar naar verwezen wordt zal de assistente u daarbij instructies geven hoe te handelen. Bij niet dringende klachten en tekenen die kunnen passen bij een Corona infectie vraagt de assistente u om zich eerst te laten testen bij de GGD (testresultaten van andere aanbieders en zelftesten worden niet geaccepteerd). Als deze test negatief is kunt u dan een afspraak maken op het reguliere spreekuur. Als de test positief is wordt u alsnog gezien op het Corona spreekuur. Patiënten die verdacht worden van een Corona infectie maar niet naar de praktijk toe kunnen komen worden door ons thuis bezocht in beschermende kleding.
De huisartsen doen zoveel mogelijk gewoon spreekuur voor niet Corona (verdachte) mensen, U kunt daarvoor via de assistente een afspraak maken. Als u vragen heeft of zich zorgen maakt bel ons dan!
Als u een afspraak heeft kom dan zoveel mogelijk alleen naar de praktijk
Er bereiken ons veel vragen over het testen van patiënten. Patiënten die ernstig ziek zijn worden door ons getest. Voor alle andere redenen om te testen kunt u contact opnemen met het landelijke telefoonnummer 0800-1202 om een afspraak te maken bij de GGD.
Als u op het spreekuur komt wordt u gevraagd of u hoest of koorts heeft. U moet daar eerlijk antwoord op geven, voor uw eigen en onze veiligheid. Ook moet u bij binnenkomst uw handen reinigen met een alcohol oplossing er geldt een mondkapjes plicht en we houden ons aan de anderhalve meter regel. De praktijk wordt regelmatig gereinigd.
De Praktijkondersteuners pakken de zorg voor Diabetes, Hart en vaatziekten, COPD en ouderenzorg weer op, door telefonische of fysieke consulten. Ook hier geldt; maakt u zich zorgen of heeft u vragen neem dan contact op.
De POH-GGZ en de POH-GGZ Jeugd werken via gewone en telefonische consulten. Als u in deze moeilijke tijden extra ondersteuning wilt op geestelijk gebied kunt u de assistente bellen voor een afspraak.
Hoe gaat het als de huisarts bij u aan huis komt bij ernstige klachten?
Als de huisarts bij u een visite aflegt omdat u ernstige klachten heeft mogelijk door Corona, dan belt de huisarts of assistente u van tevoren.
U of een gezinslid doet de voordeur open en u gaat terug naar de woonkamer met de tussendeur dicht.
De huisarts kleedt zich om in de hal
Daarna komt de huisarts binnen met pak aan, handschoenen, mondkapje en bril.
U wordt onderzocht en er wordt een besluit genomen of u naar het ziekenhuis gaat of thuis kunt blijven.
De huisarts doet in de hal alle spullen weer uit en laat een aantal wegwerpspullen achter die in een afgesloten zak weggegooid kunnen worden.
In een enkel geval zal in overleg met de patiënt en familie besloten worden dat een ziekenhuisopname niet zinvol is omdat bijvoorbeeld de patiënt te kwetsbaar is en niet zal herstellen bij een intensieve behandeling of nog belangrijker als de patiënt geen verdere behandeling wil. Als u daar zelf al duidelijke ideeën over heeft, laat dat dan aan ons weten.
Op speciale verpleegafdelingen in Haarlem kunnen mensen met een Corona infectie verzorgd worden die niet thuis kunnen blijven.
Veiligheid
In de praktijk wordt veilig gewerkt volgens de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Dat wil zeggen dat de kans om besmet te raken zo klein mogelijk is. Spreekuren worden ruim gepland zodat u zo weinig mogelijk anderen ontmoet en ook slechts heel kort in de wachtkamer hoeft te zijn. Om daarbij te helpen is het belangrijk dat u precies op tijd binnen komt, bent u te vroeg wacht dan buiten. Kom niet zonder afspraak naar de praktijk.
Daarbij wordt de praktijk extra vaak schoongemaakt. Tafels, deurklinken, toetsenborden, instrumenten worden dan ontsmet. Als het nodig is draagt de medewerker een mondkapje handschoenen en een schort.
Vragen over de uitzonderingen voor een mondkapjes plicht
Vanaf 1 december is het verplicht om in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen. De overheid heeft daarbij aangegeven dat er een uitzondering wordt gemaakt voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten. Deze mensen kunnen zelf aannemelijk maken dat zij zijn uitgezonderd van deze verplichting. Bijvoorbeeld door een kaartje te laten zien waardoor duidelijk wordt dat iemand onder zo’n uitzonderingsregel valt.
In tegenstelling tot wat de overheid op haar website zegt geven (huis)artsen geen verklaringen over hun eigen patiënten af, zoals de afspraak is in Nederland. Verklaringen kunnen alleen worden afgegeven door een onafhankelijk arts. Zie
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/artseninfolijn/weigeringsbriefje.htm voor meer informatie hierover.
Als u een vrijstelling wilt, dan raden wij u aan om het volgende te doen:
U kunt kijken op internet bij: https://www.vilans.nl/artikelen/uitzonderingen-mondkapjesplicht-voor-mensen-met-beperking-of-ziekte. Hier vindt u een kaartje dat dient als verklaring.
Organisatie
Afgelopen maanden is er door de huisartsenpraktijken heel hard gewerkt om goed om te gaan met het besmettingsgevaar van Corona.
Voor de hele regio is een huisartsen-crisisteam ingericht dat regelmatig met elkaar vergadert (via video-bellen) en beslissingen neemt.
Als het aantal zieke patiënten te groot gaat worden, of als het personeel van de praktijk uit gaat vallen door ziekte, dan stapt de praktijk over naar samenwerking met de andere huisartsen in de regio. Hoe dit gaat verlopen hoort u aan de telefoon als u een afspraak nodig hebt en het zover is.
Bel niet voor algemene vragen over het Corona virus; ga daarvoor naar www.thuisarts.nl of de website www.rivm.nl

Deze maatregelen zijn ingrijpend voor u maar ook voor ons. Wees voorzichtig en blijf kalm.