HUISARTSPRAKTIJKENUw privacy en uw dossier


Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.

Wij willen en zullen ons uiterste best doen om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Hoe we dat doen kunt u lezen in de privacy verklaringen die hieronder kunt downloaden.
Als patiënt heeft u het recht om uw dossier in te zien, een kopie op te vragen, gegevens te wijzigen of zelfs te vernietigen in uw dossier. Om dat te regelen dient u een formulier in te vullen
dat u hier kunt downloaden.
Bij een dergelijk verzoek zal uw huisarts beoordelen of dit uitgevoerd kan worden. Vernietigen van gegevens mag bijvoorbeeld niet als dat tot ernstige schade van iemand anders kan leiden. Zo nodig zullen wij hierover met u in gesprek gaan.

Als u vragen zorgen of klachten heeft met betrekking tot uw privacy of uw dossier willen wij u vragen onmiddellijk contact met ons op te nemen.

Privacy verklaring Bart de Koning en Karen van den Heuvel

Privacy verklaring Rob Bakx en Hester Verheijen