ALGEMENE INFORMATIE

U HEEFT EEN VERWIJZING NODIG VAN DE HUISARTS

Regelmatig krijgen we een verzoek om even een verwijsbrief te maken, vaak terecht, maar soms ook niet.
Rond verwijzen en verwijsbrieven zijn regels en we zijn verplicht om ons daar aan te houden, daarom zetten we de regels voor u op een rij op deze pagina, veel informatie maar belangrijk en we hopen in deze op uw begrip.

HUISARTS EN ZIEKENHUIS: REGELS RONDOM VERWIJSBRIEVEN

Wij verwijzen u niet achteraf.
Het komt helaas met enige regelmaat voor dat patiënten voor niet-spoedeisende zaken uit eigen beweging een afspraak met een specialist in het ziekenhuis maken en achteraf een verwijzing aan de huisarts vragen. De huisarts is dan niet gemachtigd om alsnog een verwijzing te schrijven. Zou de huisarts dat wel doen dan kan er sprake zijn van een strafbaar feit.
De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt alleen naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is.
De zorg in Nederland is in twee opzichten een kostbaar goed: waardevol maar ook duur. Om deze zorg nog lang beschikbaar te kunnen houden heeft de huisarts als taak om huisartsenzorg te leveren waar het kan en naar dure specialistenzorg te verwijzen als het moet. Alleen specialistenzorg op verwijzing van de huisarts wordt door de verzekeraar vergoed, m.u.v. spoedeisende hulp.
Specialisten mogen geen zorg leveren of declareren bij de verzekeraar als er geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt. In het Spaarne Gasthuis worden alle kosten op de patiënt verhaald.
Omdat niet iedereen van deze regeling op de hoogte is en om teleurstelling te voorkomen, willen wij al onze patiënten er helder van op de hoogte stellen dat de huisartsen geen verwijzingen achteraf zullen schrijven.
IN DETAIL ZIJN DE REGELS ALS VOLGT:
Wanneer heeft een patiënt een (nieuwe) verwijsbrief nodig?
* Een patiënt die voor het eerst met een nieuwe zorgvraag bij een specialist komt, heeft altijd een verwijsbrief nodig. De verwijsbrief is alleen geldig voor de vraagstelling die de huisarts hierin heeft geformuleerd.
* Zolang een patiënt onder behandeling is van de specialist, is er geen verwijsbrief nodig voor vervolgafspraken. Ook niet wanneer de specialist de patiënt pas na meer dan 1 jaar terug wil zien op de polikliniek. In dit geval wordt de specialist als verwijzer gezien.

* Na afsluiting van de behandeling draagt de specialist de patiënt weer aan de huisarts over. De huisarts krijgt hiervan bericht. Wanneer de huisarts de patiënt opnieuw, voor dezelfde zorgvraag, naar de specialist verwijst, is een nieuwe verwijsbrief nodig. Echter, indien de verwijzing binnen een jaar na afgifte van de eerste verwijsbrief plaatsvindt, is geen verwijsbrief nodig. Voor de specialist is het wel van belang te weten waarom de patiënt opnieuw verwezen wordt. Daarom wordt een verwijsbrief wel gewaardeerd.

* Een nieuwe patiënt die zich op de poli meldt zonder verwijsbrief dient binnen 72 uur alsnog een verwijsbrief te overhandigen waarbij de datum op de verwijsbrief niet na de datum van het eerste contact/consult bij de specialist mag zijn(Lees: antedateren is niet toegestaan). Als de verwijsbrief binnen deze termijn niet wordt overhandigd, worden de kosten van het polibezoek en bijbehorende diagnostiek in rekening gebracht aan de patiënt. Deze regeling wordt door de polikliniek assistente van het ziekenhuis aan de patiënt uitgelegd bij het maken van de afspraak en zo nodig nogmaals indien de patiënt zich zonder verwijsbrief op de poli meldt.

Zijn er meerdere verwijsbrieven en meerdere afspraken nodig in geval van twee of meer vraagstellingen door de huisarts aan één specialist?
In principe mag een verwijsbrief meerdere vraagstellingen bevatten. Het is echter van belang dat de patiënt bij het maken van de afspraak aangeeft dat er voor meerdere vragen een afspraak wordt gemaakt. De polikliniek assistente kan dan extra tijd reserveren op het spreekuur van de specialist. Hiermee worden lange wachttijden voorkomen. Dit is niet anders dan in de huisartsenpraktijk waar een patiënt ook slechts een beperkt aantal vragen per consult kan stellen.
Hoe lang is een verwijsbrief geldig?
Een verwijsbrief is 1 jaar geldig voor de betreffende zorgvraag. De geldigheid van 1 jaar is de tijd tussen de verwijzing (datum op verwijsbrief) en het 1e consult van de patiënt bij de specialist.