SPOEDGEVALLEN

Informatie over de aansluiting bij het LSP

Uw huisarts of de assistente zal u bij een contact met de praktijk vragen of u het goed vindt dat uw dossier aangesloten wordt bij het LSP. Het is belangrijk voor ons om te weten wat uw besluit op deze vraag is omdat vanaf 1 januari 2015 de communicatie met de huisartsenpost en het ziekenhuis voor een belangrijk deel via het LSP loopt.

Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, een andere apotheek of de huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat die zorgverlener uw actuele medische gegevens kan inzien. Zo krijgt hij een goed beeld van uw medische situatie en krijgt u de juiste zorg. Deze communicatie loopt via het LSP.
Via het LSP kan de zorgverlener de volgende beperkte hoeveelheid informatie zien:
Medicatie
Allergieën
Contact informatie laatste 4 maanden of laatste 5 consulten
Chronische gezondheidsproblemen en andere bijzonderheden die belangrijk kunnen zijn,

Is uw besluit niet geregistreerd dan kan de zorgverlener die u moet helpen in een spoedgeval niet bij deze gegevens.
Voor de achtergronden verwijzen wij u graag naar de website over het LSP
www.vzvz.nl of naar de brochure over het LSP.
Om te zien hoe uw persoonlijke vastgelegde voorkeuren zijn kunt u in loggen op
volgjezorg.nl

Heeft u vragen over het LSP stuur ons dan
een mail.