HUISARTSPRAKTIJKENBeste patiënten van de Medisch Centrum ‘tSant

Op 17 april en 21 april starten wij met de eerste vaccinatie ronde tegen COVID-19 met het Astra Zeneca Vaccin.
Patiënten geboren in de jaren 1956, 1957, 1958, 1959 en 1960 ontvangen per post een uitnodiging.

Waarom vinden wij de corona-vaccinatie belangrijk en veilig?
Wat cijfers
Momenteel worden iedere week ruim 1500 COVID-19 patiënten opgenomen in de ziekenhuizen, met een gemiddelde leeftijd van 63 jaar. Er overlijden in deze periode iedere week bijna 200 Nederlanders -in en buiten het ziekenhuis- aan de gevolgen van COVID-19. Meestal 70+’ers, maar iedere week toch ook 10 -20 personen in de leeftijd 60-70 jaar. In Engeland en in Israël ziet men dat bij massale vaccinaties de opnamecijfers in ziekenhuizen drastisch dalen.
AstraZeneca is een effectief en veilig vaccin
Een paar weken na de 1e prik bent u al voor 80% beschermd tegen ernstige vormen van de ziekte COVID-19 (ziekenhuisopname noodzakelijk of overlijden). Na de 2e prik stijgt dit percentage tot vrijwel 100% bescherming. U loopt dan nauwelijks meer risico op een ziekenhuis/IC opname of op overlijden door COVID-19. Als u na vaccinatie onverhoopt tóch door het Coronavirus besmet raakt ( u bent voor 60% beschermd), dan zal de ziekte bij u véél minder ernstig verlopen.

Klachten van de prik zelf
Die treden vaker op dan na de bekende jaarlijkse griepprik, maar zijn doorgaans mild. Het gaat dan bijvoorbeeld om 1-2 dagen hoofdpijn, koorts of rillerigheid, pijnlijke spieren en gewrichten, pijnlijke (geprikte) bovenarm. Maar veel mensen hebben geen of minimale klachten.
Ernstige bijwerkingen van alle vaccins zijn zeldzaam
Ieder vaccin -dus óók Pfizer, Moderna en straks Janssen- kent kleine gezondheidsrisico’s. De kans dat u aan een coronavaccinatie komt te overlijden is echt extreem laag: in de VS is berekend dat die kans even klein is als de kans dat iemand door een bliksemflits wordt gedood. Het risico dat u een ernstige vorm van COVID krijgt en daaraan overlijdt is vele malen groter.
Het Europees Medicijn Agentschap ( EMA) heeft zeer recent onderzocht of het AstraZeneca vaccin een ernstige bijwerking in de bloedstolling kan veroorzaken. In Nederland gaat het om slechts 8 personen, merendeels mensen onder de 60 jaar. Het gaat in andere landen ook om enkele gevallen. Het EMA stelt na dit onderzoek dat het risico op de bijwerking 1 op de 100.000 is. De EMA noemt de bijwerking dan ook erg zeldzaam en stelt dat de voordelen van het vaccin, het voorkomen van nieuwe coronabesmettingen, opwegen tegen het risico van de bijwerkingen. De gezondheidsraad heeft op 8 april besloten dat mensen van 60 jaar en ouder veilig gevaccineerd kunnen worden.
Conclusie: niet of te laat vaccineren zal -zeker bij mensen van 60 jaar en ouder resulteren in nog meer ernstig zieke COVID-19 patiënten en sterfgevallen.
Nogmaals ons advies: Laat u op 17 of 21 april door ons vaccineren. Ook wij zijn al gevaccineerd (met AstraZeneca of Moderna) !
Heeft u vragen : wij staan voor u klaar!

Hartelijke groet, huisartsen Medisch Centrum ‘t Sant