ALGEMENE INFORMATIEOp het internet is een ongelooflijke hoeveelheid medische links te vinden. Vaak geïllustreerd met prachtige getuigenissen van patiënten. Probeer altijd kritisch te kijken naar dergelijke links. Als ze komen van in ons land erkende organisaties of verenigingen is de informatie vaak betrouwbaar. Wees wantrouwend met betrekking tot sites die u iets proberen te verkopen, zeker als dat gepaard gaat met de al eerder genoemde patiënten getuigenissen. Er bestaan helaas geen wondermiddelen voor ernstige ziektes als kanker, aids, alzheimer, multiple sclerose etc.. Ook is het oppassen geblazen als u moet betalen voor informatie of spullen.
Koop nooit via het internet medicijnen, ook geen homeopathische of antroposofische middelen.
 
Hieronder vind u een aantal links:
 
thuisarts.nl

Goede onafhankelijke informatie van het Nederlands Huisartsengenootschap over allerlei kwalen en aandoeningen.
 
Ziekenhuizen in de buurt
 
Het Spaarne Gasthuis
Het Rode Kruis Ziekenhuis


Zorginstellingen in de buurt:

Thuiszorg:
Zorgbalans
De Zorgspecialist

Ontmoetingsplaasten voor mensen met een ziekte of aandoening

Inloophuis Kennemerland. Voor mensen die kanker hebben of gehad hebben.
Odensehuis Kennemerland. Voor mensen met dementie of die zorgen voor dementie patiënten


 
De
Psychowijzer is een site van het van het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid (NFGV). Over verschillende psychische problemen kunt u op de Psychowijzer informatie vinden over de verschijnselen, achtergronden, tips, therapie en medicijnen, en verwijzingen naar instanties en literatuur.
 
Het Erfocentrum is een onafhankelijke non-profit organisatie gericht op publieksinformatie over erfelijkheid en gezondheid.

 
Overheidsinstellingen:

Nederlands
 
Ministerie van VWS
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
De Gezondheidsraad
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

 

 
Heeft u nog goede links dan kunt u die mailen naar:
info@t-sant.nl