ALGEMENE INFORMATIE

CONTACTINFORMATIE HUISARTSEN
 
Telefoonnummers

R.M.M. Bakx en H.I. Verheijen
023-5378570

B.W.M. de Koning en K.H. van den Heuvel 
023-5378310

Receptenlijn voor de huisartsen Bakx, Verheijen, de Koning en van den Heuvel
023-5373375

Fax voor de huisartsen Bakx, Verheijen, de Koning en van den Heuvel
023-5378745

Email voor niet medische vragen info@t-sant.nl

E-mail consult: Klik hier voor het sturen van een email

E-mail contact met de praktijk kan nooit een consult of telefonisch consult vervangen. Het is zeker niet geschikt voor spoedeisende zaken maar ook niet geschikt voor het maken van afspraken of het bestellen van herhaalrecepten, immers door afwezigheid of andere zaken kan het zijn dat uw mail niet (tijdig) gelezen wordt. Voor het maken van afspraken kunt u de assistente bellen en voor herhaalrecepten de receptenlijn of als dat niet gaat ook de assistente.

Indien u gebruik maakt van de mail voor medisch inhoudelijke zaken dient u zich deze beperkingen te realiseren.Klik hier voor informatie over het
Telefonisch Spreekuur

Spoedlijn


023-5398785


N.B. De spoedlijn is louter en alleen voor spoedgevallen tijdens de openingstijden van de praktijk. Indien u belt zonder dat er sprake is van een spoedgeval, dan zal de verbinding zonder verdere toelichting verbroken worden. Dit om de lijn vrij te houden voor eventuele spoedgevallen.
N.B. Tijdens de avond(spreekuren), nacht en het weekeinde zijn de praktijken niet bereikbaar, voor spoedgevallen meldt u zich dan bij de
Spoedpost.


logos-web3


telefoon nr 023-2242526

Postadres

Fresiastraat 12
2071 NV SANTPOORT-NOORD

Bezoeken van Medisch Centrum 't Sant
Medisch Centrum 't Sant ligt in het hart van Santpoort-Noord, achter de winkelgalerij op de Hagelingerweg, tegenover de vroegere bibliotheek.