ALGEMENE INFORMATIE

Praktijkondersteuners

In Medisch Centrum 't Sant werken praktijkondersteuners voor de huisarts. Het is de bedoeling dat de praktijkondersteuner bepaalde taken van de huisarts overneemt. In deze tekst leest u meer over het doen en laten van de praktijkondersteuner.

 Waarom praktijkondersteuning
 Het werk van de huisartsen is de laatste jaren sterk veranderd. Huisartsen krijgen steeds meer werk als gevolg van onder andere het groeiend aantal chronische patiënten met aandoeningen als diabetes, astma en COPD. Denkt u ook aan de toenemende vergrijzing, het feit dat ouderen langer zelfstandig willen blijven wonen en niet te vergeten het ziekenhuisbeleid dat erop gericht is om patiënten eerder te ontslaan, waardoor o.a. de huisarts meer moet opvangen. Niet alleen de zorgvraag neemt toe maar ook de complexiteit van de zorgvraag. Recent is daar ook nog een praktijkondersteuner GGZ bijgekomen die patiënten met psychische problemen kan helpen en de POH GGZ Kind en Jeugd die speciaal is voor hulp aan kinderen en jongeren met opvoed, ontwikkelingen en psychische vragen.

Al met al genoeg redenen om de huisartsenzorg te versterken met de komst van een praktijkondersteuner. Voor de implementatie van praktijkondersteuning in onze praktijken hebben wij een overeenkomst met uw zorgverzekeraar gesloten.
De praktijkondersteuner GGZ Kind en jeugd is voortgekomen uit een project met de gemeente Velsen.

 Welke taken heeft de praktijkondersteuner?
 Om de huisarts te ontlasten zal de praktijkondersteuner een aantal taken van de huisarts overnemen. De huisarts bepaalt wat de praktijkondersteuner gaat doen. De taken worden zelfstandig door de praktijkondersteuner uitgevoerd in de vorm van spreekuren, huisbezoeken, voorlichting en instructie. Om u een idee te geven wat de praktijkondersteuner kan doen:
· de controles van patiënten met suikerziekte
· de controles van patiënten met astma/copd
· de controles van patiënten met een hoge bloeddruk
. begeleiding van pati
ënten met psychische klachten
Verder kan een praktijkondersteuner taken hebben op het gebied van het onderhouden van contacten met andere zorgverleners in, bijvoorbeeld de thuiszorg en het ziekenhuis.
Voor u is het van belang te weten dat een praktijkondersteuner in staat is zich een oordeel te vormen van de toestand van de patiënt (medisch, psychisch en sociaal) en op basis hiervan de patiënt kan begeleiden en voorlichten.                              


Samenwerking
Voor alle duidelijkheid: uw huisarts blijft eind verantwoordelijk voor de zorg voor u. In gezamenlijk overleg zullen huisarts, praktijkondersteuner en doktersassistente afspraken maken over wie, wanneer, welke zorg aan u als patiënt biedt.

Wat voor opleiding heeft een praktijk ondersteuner?
Een praktijkondersteuner is een hoog opgeleide (HBO-niveau) professional in de huisartsen zorg.

U kunt de praktijkondersteuners bereiken via de telefoon of via
een mail