ALGEMENE INFORMATIE

Tips voor een goed consult bij de dokter

Het is belangrijk om u goed voor te bereiden op het consult.   


Stel u zelf de volgende vragen:

  • Wat is uw klacht ?
  • Hoe lang bestaat deze klacht al ?
  • Zijn er bv omstandigheden die de klacht doen verergeren ?
  • Heeft u zelf al iets geprobeerd om de klacht te verhelpen ?
  • Wat wilt u over uw klacht weten of vragen ?
In principe is een consult slechts voor één klacht of vraag  bedoelt, meer is er in de 10 minuten die beschikbaar zijn vaak niet haalbaar.
Heeft u langere tijd nodig vraag dit dan tevoren aan de assistente.
Is het niet te druk dan kan zij meer tijd voor u plannen op het spreekuur. Lukt dat niet dan kunt u  als u meerdere vragen heeft beter nog een keer terugkomen.