ALGEMENE INFORMATIEKLACHTEN

De huisartsen en andere medewerkers van het centrum doen hun best u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het zijn dat er iets niet goed gaat.
Dat is voor u als patiënt of direct betrokkene natuurlijk vervelend. Dat vindt u, maar u kunt ervan uitgaan dat wij dat ook vinden.

Als u vindt dat u niet goed behandeld bent of als u een klacht heeft willen wij u vragen om contact op te nemen met uw huisarts. Hij of zij zal dan een afspraak met u maken om een en ander te bespreken in een open gesprek. Indien u dat moeilijk vindt mag u de zaak ook schriftelijk aankaarten of bijvoorbeeld iemand meenemen naar het gesprek met uw huisarts.
 
Komt u er samen niet uit dan is het goed om te weten dat wij aangesloten zijn bij de onafhankelijke geschillen en klachtenregeling van
DOKh. Informatie hierover kunt u opvragen bij uw huisarts of een van de assistentes. Een klachtenformulier kunt u hier downloaden

Soms kunt u zo ontevreden zijn dat u boos wordt. Ook dat kunnen we begrijpen, maar we willen u vragen toch kalm te blijven en u te onthouden van onheuse of agressieve bejegeningen tegen ons of ons personeel.
In geval van agressie hanteren wij een agressie protocol dat u in samenvatting
hier kunt downloaden.