ALGEMENE INFORMATIE

Opleiding van huisartsen

In Medisch Centrum 't Sant worden, in samenwerking met het AMC, huisartsen opgeleid. Om huisarts te kunnen worden moet een dokter, na afronding van haar of zijn geneeskunde studie een opleidingsprogramma van 3 jaar doorlopen. Daarin wordt zij getraind in de specifieke vaardigheden van het huisartsenvak. Voor het goede begrip, huisartsen in opleiding zijn afgestudeerde en bevoegde artsen.


Het zal dus kunnen gebeuren dat u behandeld wordt door een van deze dokters. In principe zal u altijd gevraagd worden of u dat goed vindt. In uitzonderingssituaties, spoedgevallen of bij afwezigheid van een van de huisartsen kan het voorkomen dat u geen keus heeft.


Er zijn voor u als patiënt duidelijke voordelen aan deze opleidingssituatie. De huisarts in opleiding heeft meer spreekuurtijd, daarnaast worden alle consulten en visites van de huisarts in opleiding met de eigen huisarts nabesproken en geanalyseerd, er "kijken" dus 2 dokters naar uw probleem. Op de lange termijn helpt u mee aan het zorgen voor goede dokters in de toekomst.


Het kan ook zijn dat de huisarts in opleiding vraagt of een consult opgenomen mag worden voor onderwijsdoeleinden, het spreekt voor zich dat het u vrij staat een dergelijk verzoek af te wijzen en dat er met het beeldmateriaal vertrouwelijk wordt omgegaan.
Om op te leiden moet uw huisarts zelf ook een opleiding volgen. Op dergelijke dagen neemt de huisarts in opleiding de praktijk waar. Er is dan altijd een huisarts in de gemeente die achterwacht is.


Voor het komende jaar werken de volgende huisartsen in opleiding bij ons:

Femke Frederiks bij Rob Bakx en Hester Verheijen                                         
Lex Kemps bij Bart de Koning en Karen van den Heuvel