ALGEMENE INFORMATIE

Het maken van een afspraak
 

De huisartsen Bakx, Verheijen, de Koning en van den Heuvel werken uitsluitend op afspraak.

Wij willen u vragen om te bellen met de praktijk als u een afspraak op het spreekuur of een visite wenst. Indien u voor 11 uur belt is het meestal nog mogelijk om dezelfde dag gezien te worden.
In de regel vraagt de assistente wat de reden is voor uw afspraak of visite. Dit is noodzakelijk om een goede inschatting te kunnen maken van de urgentie waarmee u gezien moet worden en om een efficiënte dagindeling te kunnen maken. 
In voorkomende gevallen, bijvoorbeeld bij een eenvoudige aandoening zoals een verkoudheid, zal de assistente u mogelijk eerst een telefonisch advies geven.
Bij grote drukte, of als u dat wenst, kan de assistente, in overleg met u, op een andere dag een afspraak maken.
Een afspraak maken op het spreekuur kan in principe altijd, over de noodzaak van een visite beslist uiteindelijk de huisarts.

_DSC9665